AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA: Ponúkame Vám možnosť prežiť krásne lovecké safari v Južnej Afrike – zemi slnka, pri ktorej Vás budú sprevádzať domáci africkí profesionálni  sprievodcovia. Loví sa v oblasti LIMPOPO. Táto krajina ohromí všetkých poľovníkov svojou krásou a nespútanou prírodou. Nezabudnuteľným zážitkom je stretnutie s africkou zverou v jej prirodzenom prostredí. Spoznajte jednu z najzaujímavejších krajín našej planéty, jej nádhernú prírodu a obyvateľstvo, prostredníctvom našej loveckej a cestovnej agentúry
AB–Centrum Safari spol. s r.o.. 

Miesto a spôsob lovu: lov prebieha v revíri s výmerou 5.000 hektárov. Poľovačka je náročná, zver je divá a buš je veľmi hustá. Loví sa posliedkou, z posedu, a z auta.
Farma sa nachádza na severe Juhoafrickej republiky, pri rieke Limpopo. Transfer  300 km severne od letiska Johannesburg. Jedná sa o oblasť, kde sa nevyskytuje malária.
Ubytovanie je zabezpečené v piatich dvojposteľových, jednoduchších chatkách priamo v revíri. Zabezpečený je sprievodca počas lovu a plná penzia.

Počasie:   leto v JAR trvá od konca novembra do konca marca, a denné teploty sa pohybujú v rozmedzí od 25 - 40 C. Toto obdobie nie je vhodné na lov. Sezóna na poľovačku je od marca – do októbra.


Najlepšia sezóna na lov: od apríla do  októbra

Pre skupinu:  2 až 5 lovcov, celkovo je možné ubytovať max. 10 ľudí.

Dĺžka pobytu a lovu: podľa zvoleného balíku, minimálne 5 loveckých dní

aa

LOVECKÉ  BALÍKY 2022

aa

BALÍKY „PRVÝ KRÁT V AFRIKE“

Výhodné balíky na netrofejovú zver, ceny platia pre skupinu minimálene 4 lovcov

aa

BALÍK 1

Minimálne 4 lovci

5 dňový pobyt s plnou penziou

Transfer z letiska a naspäť  /skupina   

Lov netrofejovej zveri

• 1x Pakôň modrý alebo Kudu alebo Vodárka

• 4x Impala

Cena: 1 990,- € / osoba

aa

BALÍK 2

Minimálne 4 lovci

6 dňový pobyt s plnou penziou

Transfer z letiska a naspäť /skupina

Netrofejová zver

• 1x Pakôň modrý alebo Kudu alebo Vodárka

• 1x Zebra (bez kože)

• 4x Impala

Cena: 2 490,- € / osoba

aa

BALÍK 3

Minimálne 4 lovci

7 dňový pobyt s plnou penziou

Transfer z letiska a naspäť  /skupina   

Netrofejová zver

• 1x Pakôň modrý alebo Kudu alebo Vodárka

• 1x Zebra (bez kože)

• 1x Sviňa bradavičnatá

• 4x Impala

Cena: 2 775,- € / osoba

aa

BALÍK 4

Minimálne 4 lovci

7 dňový pobyt s plnou penziou

Transfer z letiska a naspäť /skupina

Netrofejová zver

• 1x Eland

• 1x Pakôň modrý alebo Kudu alebo Vodárka

• 1x Zebra (bez kože)

• 1x Sviňa bradavičnatá

• 4x Impala

Cena: 3 125,- € / osoba

aa

BALÍKY VEĽKEJ TROFEJOVEJ ZVERI

Akcia: 1x nepoľovník ubytovaný s poľovníkom má pobyt zadarmo

aa

BALÍK 1

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

8 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x trofejový byvol                 7 000,- €

• 1x Antilopa Sable                2 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1   3 000,- €

• transfer z letiska a späť        460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu     70,- €

- povolenka k lovu                     200,-€

Spolu:                                     13 230,- €

aa

BALÍK 2

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

8 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x trofejový byvol                 7 000,- €

• 1x Krokodíl (3,1-3,6 m)      2 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1   3 000,- €

• transfer z letiska a späť        460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu     70,- €

• povolenka k lovu                     200,-€

Spolu:                                    13 230,- €

aa

BALÍK 3

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

10 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x trofejový byvol                 7 000,- €

• 1x Krokodíl (3,1-3,6 m)      2 500,- €

• 1x Antilopa Sable                 2 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1    3 500,- €

• transfer z letiska a späť         460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu      70,- €

• povolenka k odstrelu v cene  200,-€

Spolu:                                     16 230,- €

aa

BALÍK 4

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

10 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x Krokodíl (3,1-3,6 m)       2 500,- €

• 1x Antilopa Sable                  2 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1     2 500,- €

• transfer z letiska a späť          460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu       70,- €

• povolenka k lovu                       200,-€

Spolu:                                       8 230,- €

aa

BALÍK 5

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

8 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x trofejový byvol                  7 000,- €

• 1x Antilopa Roan                   3 500,- €

• 1x Antilopa Sable                  2 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1     3 000,- €

• transfer z letiska a späť          460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu        70,- €

- povolenka k odstrelu                200,-€

Spolu:                                      16 480,- €

aa

BALÍK 6

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

10 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x trofejový byvol              7 000,- €

• 1x Krokodíl (3,1-3,6 m)     2 500,- €

• 1x Antilopa Sable               2 500,- €

• 1x Antilopa Roan                3 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1  3 500,- €

• transfer z letiska a späť        460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu     70,- €

• povolenka k lovu                      200,-€

Spolu:                                     19 730,- €

aa

BALÍK 7

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

7 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x Krokodíl (3,1-3,6 m)       2 500,- €

• 1x Antilopa Roan                   3 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1     2 500,- €

• transfer z letiska a späť          460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu       70,- €

• povolenka k lovu                        200,-€

Spolu:                                         9 230,- €

aa

BALÍK 8

1 x lovec : 1 x profesionálny lovec

10 dňový lov

• 1 x nepoľovník zadarmo

• 1x Krokodíl (3,1-3,6 m)     2 500,- €

• 1x Antilopa Sable                2 500,- €

• 1x Antilopa Roan                 3 500,- €

• pobyt so sprievodom 1:1   3 000,- €

• transfer z letiska a späť        460,- € /skupina

• dovoz trofejí na preparáciu      70,- €

• povolenka k lovu                       200,-€

Spolu:                                      12 230,- €

UPOZORNENIE: poranenie sa považuje za ulovenie – žiadna zľava .

V cene balíkana lov veľkej zveri je zahrnuté:

 • ubytovanie a strava v revíri
 • nealkoholické nápoje,  pivo, víno, miestny alkohol
 • pranie počas pracovných dní
 • kvalifikovaný poľovnícky sprievodca
 • poľovné výjazdy terénnym vozidlom
 • preprava trofejí z ranča k miestnemu preparátorovi alebo prepravcovi
 • transfer z letiska do revíru a späť

Služby nezahrnuté v cene balíka:

 • organizačný poplatok 100,-€/ poľovník
 • poplatok za vybavenie a udelenie víz 145,-€
 • letenka z EU do Johanesburgu a poplatok na letisku za prepravu zbrane
 • balenie a transport trofejí do SR, dovozné veterinárne povolenia, prípadne iné povolenia Ministerstva  ŽP SR ak sú potrební..(CITES), colné poplatky, letiskové poplatky atď...,

Voliteľné služby:

 • ubytovanie  pred a po skončení safari, napr. pobyt v hoteloch mimo ranča
 • poplatok za požičanie zbrane 45,-€/ deň
 • predpreparácia – príprava trofeje na transport.  orientačná cena cca : 35 EUR/ks, celá koža 70 €, u žirafy platba za úpravu  kože pred nasolením a orezávaním cca 300 až 500 €
 • alkoholické nápoje
 • prepitné - loveckému personálu (výšku odporúčame pre PH minimum 100 €, pre ostatný personál cca aspoň po 20 €/ osoba )
 • Sprievodca zo Slovenska 1000 € / pobyt a skupina

Rezervácia:

Pri predbežnej rezervácii je potrebné úhrada zálohy vo výške 1000 €.

Pri záväznej Objednávke zájazdu je potrebné úhrada do sumy najmenšieho  balíka  + 100 €  organizačný poplatok, ktorou  potvrdzujete záväzné, nezrušiteľné  a pevné objednanie lovu.

Pri objednávke balíku veľkej trofejovej zveri depozit 3 500 €.

Všetky ostatné poplatky sa hradia počas pobytu, alebo ihneď  po skončení poľovačky v hotovosti.
Pre prípad, že vôbec nemôžete nastúpiť na cestu vám odporúčame uzavrieť poistenie na úhradu storno – poplatkov, nakoľko rezervačná  záloha sa odosiela do Afriky, pretože slúži na úhradu zriaďovacích poplatkov na mieste lovu, v revíri a u  poľovníckych úradov (licencie, poľ. lístok, povolenky a pod.) Záloha sa  pri zrušení poľovačky zo strany klienta necháva organizátor lovu v JAR ako storno poplatok a nie je možné ju dostať späť. Je možné dohodnúť náhradný termín (ak je voľný), alebo poslať za seba náhradníka.

Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
Poľovačka v Južnej Afrike / Poľovačka na lacné balíky v Juhoafrickej republike
OBJEDNAŤ ZÁJAZD

Poľovačka v Namíbii

Poľovačka v Južnej Afrike

Maurícius - poľovačka na jeleňa Rusa

Zimbabwe - poľovačka na slona a byvola