AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Objednávka

Objednávateľ

Objednávateľ týmto objednáva

Ďalej objednávame nasledovné služby

Dovoz trofejí – je nevyhnutné vyznačit zvolenú možnosť

Objednávam si dovoz trofejí u sprostredkovateľa

Dovoz trofejí si zabezpečím sám na vlastné náklady

Cena za dopravu sa odvíja od konkrétnej poľovačky a bude Vám presne definovaná pred lovom.

Ďalšie požiadavky na služby a iné požiadavky

Forma zasielania informácií o poľovačke (zaškrtnúť)

E-mail

Slovenská pošta

Online služby

Mám záujem o zaslanie katalógu

Mám záujem o pravidelné informácie o poľovačkách

Mám záujem o pravidelné informácie o zájazdoch

Zaslaním objednávky dávam súhlas so spracovaním svojich údajov k ekonomickému a obchodnému spracovaniu za účelom zasielania ponuky a objednania zájazdu.