AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Poľovačka na jeleňa Maral

Sezóna lovu:                    14.09. - 05.10.  najlepšia sezóna po 15. septembri
Trvanie zájazdu:             12 dní, z toho 9 - 10 poľovných dní .
Veľkosť skupiny:           1 - 3 lovci v tábore
Ubytovanie:                    Ubytovanie v chatke, jurte, alebo  stane bez vody a bez elektriny. Žiadna obsluha v tábore

Základná cena poľovačky :

5.490 €

Ak je len jeden účastník zájazdu ,  príplatok   +700 €

V cene je zahrnuté:

 • ubytovanie a strava plná penzia  v poľovnom revíri
 • 1 ks licencia na odlov jeleňa Maral
 • 9 poľovných dní , ulovením objednanej zveri sa poľovačka končí , alebo môžete loviť inú zver za úhradu ( kozorožce,  srnce)
 • vyzdvihnutie hostí na letisku Alma-ata, -Kazachstan , a odvoz na letisko na konci zájazdu
 • presun autom do revíru  po ceste,  plus pár  hodín do revíru v terénnom aute
 • všetky transfery v oblasti lovu
 • veterinárne povolenia,  vyvarenie trofeje
 • vybavenie formalít na dovoz zbrane

V cene nie je zahrnuté:

 • spiatočná letenka Európa -   Almaty , Kazachstan
 • alkoholické nápoje, sýtené nápoje z obchodu, iné výdavky osobnej povahy
 • poistenie a víza , doprava trofejí domov
 • prípadné ďalšie ubytovania v hoteloch, alebo strava mimo revíru


odstrel jeleňa Maral podľa cenníka
                
do 12 kg -  € 3.500,-

            12.0 do 13 kg -  € 4.000,-

            13.0 do 14 kg -  € 4.500,-

            14.0 do 15 kg -  € 5.500,-

            15.0 do 16 kg -  € 6.500,-

            16.0 do 17 kg -  € 8.500,-

            17 kg a viac  -  € 10.500,-

Tel. +421566420978    alebo    +421903353365

 Odborné poradenstvo ohľadne poľovačiek v Kazachstane +421903900707 

Ceny sú orientačné a môžu sa v priebehu roka meniť.

OBJEDNAŤ ZÁJAZD

Kirgizsko - poľovačka na vlka a kozorožca

Kazachstan

Rusko