AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Plán poľovných zájazdov na rok 2024

Poľovačky a Safari v zahraničí pre rok 2024

S radosťou Vám oznamujeme, že po úspešnom loveckom roku 2023 bude naša agentúra aj v roku 2024 organizovať množstvo poľovačiek do celého sveta.

Na tieto termíny budú organizované skupiny poľovníkov - ak ste sám a chcete sa pridať ku skupine poľovníkov, oznámte nám prosím Váš záujem a my zariadime všetko ostatné! Radíme sa medzi najznámejšie poľovnícke agentúry na Slovensku i v Čechách.  

Ak sa zúčastníte sprevádzaného zájazdu, moja osoba Vám garantuje bezproblémový priebeh a možnosť okamžitej pomoci a rady odo mňa ak ju potrebujete. 

Plán zájazdov:

Január - február 2024 - poľovačka na vlka v Macedónsku

1. - 10. apríl 2024 - poľovačka na kozorožce beceite v Španielsku a zlaté srnce so slovenským sprievodcom

16. apríl - 13. máj 2024 - poľovačka na srnce v Maďarsku na výhodný paušál

20. - 30. máj 2024 - Safari v Juhoafrickej republike na antilopy a levy so slovenským sprievodcom

18. - 28. júna 2024 - Safari v Namíbii so slovenským sprievodcom

od 25. júla 2024 - poľovačka na srnce v Maďarsku cez ruju podľa cenníka

od 1. septembra 2024 - poľovačka na jelene v Maďarsku a Chorvátsku

od 1. septembra 2024 - poľovačka na kozorožce v Kirgizsku

od 16. septembra 2024 - poľovačka na medveďa v Chorvátsku

od 1. októbra 2024 - poľovačka na daniele a muflóny na Slovensku

Objednať vybraný zájazd

...

Sme Vám k dispozícii každý deň v pracovnej dobe:

mobil:  0903 353 365

tel.: 056 6420 978

Mail: abcentrum@abcentrum.sk

Zo zahraničia: +421 56 6420 978

odborné konzultácie ohľadne poľovačiek 0903 900 707

..

AB - Centrum Safari spol. s.r.o., poľovnícka agentúra,

Ako každý druh cestovného ruchu aj poľovnícka turistika ( poľovačky v zahraničí) má svoje špecifické črty, ktorými sa odlišuje od ostatných druhov cestovného ruchu. V prvom rade je potrebné ozrejmiť si čo vlastne  poľovnícka turistika je.  Jej definícia vychádza zo základnej, klasickej definície cestovného ruchu pričom zohľadňuje osobitosti a najmä mnohorakosť motívov. Hlavným cieľom - motívom poľovníckej turistiky je: Poľovnícka turistika je plánovaná činnosť , smerujúca k cestovaniu  a pobytu osôb za účelom získania poľovníckeho zážitku, poľovníckej trofeje a rozšírenia vlastného poznania.

Prioritným motívom poľovníckej turistiky je získanie trofeje poľovnej zveri, alebo predstavám zodpovedajúceho množstva zveri, k čomu je potrebná spolupráca vlastníkov poľovných revírov a producentov služieb cestovného ruchu. Našou snahou je poskytovať služby v poľovníckej turistike  perfektne a spoľahlivo a oceníme každú Vašu pripomienku smerujúcu k  zlepšovaniu našej práce.

Miroslav Jevočin, riaditeľ agentúry

Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
Poľovačky v zahraničí - plán ciest / Lovecký rok s AB - Centrum safari
OBJEDNAŤ ZÁJAZD

Poľovačky v zahraničí - plán ciest

Poľovačky v Anglicku

Poľovačky v Maďarsku

Poľovačky v Španielsku

Poľovačka v Chorvátsku a Macedónsku

Česko - Poľovačka na Jelene Sika

Poľovačka na Slovensku

Polovačka v Rusku