AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Poľovačka na srnca v Maďarsku

Ponúkame Vám poľovačku na srnce , v bohato zazverených maďarských revíroch . Revír leží na juhu Maďarska pri meste  Szeged  niečo cez 100 km južne od Budapešti cesta po diaľnici M 5 skoro až k revíru.  Jedná sa o štátny revír , 15.000 ha. Vzhľadom na výmeru a aj poľné lokality sa tu loví aj veľa srncov.    V uvedenom revíri nemá kapacitu žiadna iná lovecká  agentúra na Slovensku .  Loví sa pomocou  terénneho auta,  postriežkou,  alebo posliedkou  (Podľa lokality). V revíri   sa loví cca 40 -50 srncov ročne , čiže šanca je naozaj vysoká!!   Vzhľadom na rovinato - pahorkatý , autom dostupný terén , vhodné aj pre lovcov ktorí sa nejakej príčiny nemôžu pohybovať v náročnom teréne.   Vzhľadom na bohatú populáciu zveri si každý vie vybrať ulovenie srnca v požadovanej váhovej kategórii.

Špeciálna ponuka - paušál na 2 srnce

Ponuka platná v období: od 16.4. - 15.8.
Pre skupiny lovcov o počte : od 1 do 5
Trvanie zájazdu: 3 dní , z toho 2 poľovné dni

Jedná sa o poľovačku na 2 srnce podľa dole popísaných podmienok, výhodou je že klient vie vopred cenu poľovníckeho zájazdu, ktorá zahŕňa všetky podstatné služby a odlov zveri. Keďže sa jedná o paušálnu ponuku, ktorá obsahuje presne stanovený počet poľovných dní , je potrebné túto dobu aj vyčerpať v plnej miere na dosiahnutie úlovku podľa tejto ponuky. Ak sa klient rozhodne z akýchkoľvek dôvodov odísť s poľovačky skôr, nevzniká mu nárok na zníženie sumy za nevyčerpanú stravu alebo nocľah, a tiež mu zaniká nárok na vrátenie sumy 200 Euro za neuloveného srnca.

Cena poľovačky (na chate vrátane ubytovania) : 900,- Euro
alebo 800,- Euro + platba za ubytovanie v hoteli


V cene je zahrnuté :  
-  odstrel dvoch srncov s trofejami od 150 do 320 gramov
- ubytovanie na 2 noci s polpenziou , na poľovníckej chate(večera pri príchode, jeden deň polpenzia a tretí deň raňajky  pred odchodom                                                                                      
- lovecký sprievodca a použitie auta  v revíri počas lovu
- 4 x vychádzka na lov – 1. krát  večer po príchode , 2 deň  ráno a večer , a tretí deň ranný lov. Po love raňajky , vyúčtovanie a úhrada poľovačky, odjazd domov

V cene nie je zahrnuté:
- maďarský lovecký lístok a poistenie platný 30 dní - cca 120 Euro /podľa kurzu Ft/ 
- organizačný  poplatok 60 Euro
- oficiálne hodnotenie trofejí: 25 Euro/ks , príp. veterinárne osvedčenie
- doprava trofejí z Maďarska na Slovensko alebo do iných krajín

Voliteľné služby:

- srnec 150 gr – 320 gr mimo paušálu 270,-€
- iný prípadný  odstrel v revíri ( diviak a pod.) - platí sa podľa  cenníka platného v revíri
- nápoje , telefonáty, faxy , sprepitné personálu atď.
- ubytovanie nad rámec paušálu 50,-€/ noc/ osoba,  raňajky 13,-€,  večera 25,-€
- dohľadávka zo psom 100 Euro /ak je potrebná/
- doprava trofejí – pri hromadnom dovoze  15 Euro / ks – SR , 25€/ks - ČR
- sprievod našim pracovníkom – tlmočníkom  zo Slovenska (na požiadanie) - 500 Euro - delí sa medzi  všetkých lovcov skupiny

            

Lovecké pravidlá:  - poranený srnec sa považuje za uloveného ( žiadna zľava)
                               - ak nebudete mať šancu uloviť srnca (vystreliť na neho),vráti sa Vám 200 Euro za                     srnca  - podmienkou  je loviť všetky lovecké dni .

Ubytovanie: NA poľovníckej chate – viď. fotografie, každá izba má samostatné WC a sprchu. V chate jedáleň a spoločenská hala. Domáca maďarská kuchyňa, vždy čerstvo pripravená pre Vás.

Dôrazné upozornenie!! V prípade že lovec odíde z osobných dôvodov z poľovačky skôr ako je plný pobyt paušálu a neodlovil všetky srnce zaniká nárok na vrátenie 200 € za neulovenie srnca !!  Ak sa klient rozhodne ukončiť  pobyt skôr ako je dľžka pobytu u paušálovej ponuky, nemá nárok na odpočítanie ceny za nevyužité ubytovanie či stravu. Kapacity boli pre neho rezervované a nie je možné ich poskytnúť inému klientovi.
           - Ak máte odlovené všetky  srnce môžete lov ukončiť skôr.
           - môžete uloviť aj väčšieho srnca - platí sa potom podľa cenníka
           - môžete uloviť aj viac srncov ako 2, ďalšie srnce sa platia podľa  cenníka
           - ak ulovíte menšieho srnca ako 150 gr. , vráti  sa Vám 60,- Euro
             -  v Maďarsku je povolené loviť srnce z auta, treba byť pripravený na takýto     
                               spôsob lovu.
Cenník  S R N E C – na vyžiadanie

Upozornenie : poľovnícky doprovod a predpreparácia trofejí (vyvarenie lebky) sú   zahrnuté v cene odstrelu.  Trofeje  nie je možné vziať ihneď so sebou.

AB - Centrum Safari, spol. s r.o., cestovná agentúra

 Mobil: 0903 900 7070903 353 365 pri volaní zo zahraničia 00421 903 900 70700421 903 353 365, e-mail: abcentrum@abcentrum.sk
 tel./fax. 056 6420 978

Ceny sú orientačné a môžu sa v priebehu roka meniť.

Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnca
OBJEDNAŤ ZÁJAZD

Poľovačky v zahraničí - plán ciest

Poľovačky v Anglicku

Poľovačky v Maďarsku

Poľovačky v Španielsku

Poľovačka v Chorvátsku a Macedónsku

Česko - Poľovačka na Jelene Sika

Poľovačka na Slovensku

Polovačka v Rusku