AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa

Miesto lovu :  Ekaterinburg – Čeľjabinsk – Kurgan a okolie,  časový posun:  +4 hodiny

Termíny  poľovačiek:  koniec augusta, september, október v roku

Pre skupiny  o počte : ideálne 4 poľovníci (min. 2, max. 6  poľovníkov) + 2 osoby nepoľovný sprievod

Trvanie zájazdu: 7 až 8 dní , z toho 5 poľovných dní

Program zájazdu:

 • 1.deň – ráno -  priamy prílet do Ekaterinburgu z Európy ( z Prahy, Viedne) , Ekaterinburg leží cca 2000 km na východ od Moskvy, prejazd do revíru autom – 130 od letiska.  Ak sa stihne všetko včas , večer už možná poľovačka.
 • 2.– 6. deň – dni určené na lov objednanej zveri, pokiaľ  klient už ulovil objednanú zver – voľný program
 • 7. deň – ráno poľovačka len v prípade že sa ešte neulovila objednaná zver, potom  príprava na cestu, balenie, vyúčtovanie, večer/ v noci odjazd  do Ekaterinburgu, v noci alebo ráno odlet do Európy

Základná cena poľovačky : 1 950,- Euro

Cena za odstrel srnca s trofejou:

 • do 700 gramov - 850 €
 • od 700 do 800 gramov - 950 € 
 • 800 -  899 gramov - 1100 €
 • 900 -  999 gram. - 1300 €
 • 1000-1100 gram. - 1450 €
 • 1100-1200 gram. - 1650 €
 • 1200-1300 gram. - 1850 €
 • nad 1301 gram. - 2100 €
 • poranenie srnca - 600 €

Trofej sa váži celá s lebkou, hneď ráno na druhý deň po vyvarení. Pokiaľ sa poľovník osobne nezúčastní na vážení, hoci mu bolo oznámené, akceptuje váhu ktorá bude v oficiálnom protokole z poľovačky v revíri.

Cena  za odstrel  losa s trofejou:

 • do 10 kg: 2500,- Euro
 • nad 10 kg: 2500 + 25,- Euro za každý začatých 100g navyše 
 • poranenie losa:  1250 Euro

Organizačný poplatok: 100 Euro

V základnej  cene zahrnuté : 

 • poľovnícky sprievod a auto počas lovu v revíri
 • všetky transfery v oblasti lovu pri poľovačke
 • ubytovanie a plná penzia v revíri
 • transfery z letiska v Ekaterinburgu a na letisko pri návrate
 • asistencia na letisku pri vybavovaní colných formalít - zbrane, trofeje
 • veterinárne a vývozné povolenia pre trofeje

V základnej cene nie je zahrnuté

 • organizačný poplatok 100€
 • odstrelové poplatky za odstrel srnca a losa
 • letenky
 • vybavenie víz do Ruska
 • nadváha batožiny, alkoholické nápoje
 • sprepitné personálu - po ulovení každého srnca odporúčame dať sprievodcovi 50€, losa 100€
Rezervačné podmienky

Keďže sa jedná o poľovačku v najlepších revíroch srncov, je treba urobiť rezerváciu čo najskôr , neraz aj rok vopred. Aj počet srncov je nutné objednať vopred , lebo tzv. licencie ( povolenky) sú vystavené na počet srncov  a konkrétne na meno poľovníka úradom vopred  a nie je možné potom uloviť viac srncov ako je počet licencií.  Pri samotnej rezervácii je potrebné zloženie rezervačnej zálohy 600 EUR z toho 500€ sa posiela do Ruska a 100 € je organizačný poplatok , (alebo prevod na účet- viď objednávka ) ktorou potvrdzujete záväzné, nezrušiteľné  a pevné objednanie lovu.  

S pozdravom Lovu Zdar!

Ing. Miroslav Jevočin

AB-Centrum, Masarykova 57, Michalovce,
tel/fax. 056/ 6420 978   ( zo zahraničia +421 / 56 6420978)

Objednať zájazd

Ceny sú orientačné a môžu sa v priebehu roka meniť.

Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
Európa / Poľovačka na sibírskeho srnca a Losa
OBJEDNAŤ ZÁJAZD

Polovačka v Rusku

Poľovačky v zahraničí - plán ciest

Poľovačky v Anglicku

Poľovačky v Maďarsku

Poľovačky v Španielsku

Poľovačka v Chorvátsku

Česko - Poľovačka na Jelene Sika

Poľovačka na Slovensku