AB - Centrum Safari, spol. s r.o.

Poľovačka na srnce v Maďarsku, väčší paušál

Ponúkame Vám poľovačku na srnce , v bohato zazverených maďarských revíroch . Revír leží na juhu Maďarska   niečo cez 100 km južne od Budapešti cesta po diaľnici M5, skoro až k revíru.  Jedná sa o  revíry  s výmerou cca  10.000 ha. Vzhľadom na výmeru a aj poľné lokality sa tu loví aj veľa srncov. V uvedenom revíri nemá kapacitu žiadna iná lovecká  agentúra na Slovensku. Loví sa pomocou  terénneho auta,  postriežkou,  alebo posliedkou  (podľa lokality). V revíri  sa loví cca 50 srncov ročne, čiže šanca je naozaj vysoká!!   Vzhľadom na rovinato - pahorkatý, autom dostupný terén, vhodné aj pre lovcov ktorí sa nejakej príčiny nemôžu pohybovať v náročnom teréne. Vzhľadom na bohatú populáciu zveri si každý vie vybrať ulovenie srnca v požadovanej váhovej kategórii.

Špeciálna letná ponuka - paušál - 4 srnce ( dva menšie a dva väčšie)

Ponuka platná v období: od 24. apríl - 15. august
Pre skupiny lovcov o počte: od 1 do 5, optimálne 3 až 4 
Trvanie zájazdu: 4 dni / 3 noci, z toho 3 poľovné dni

Jedná sa o poľovačku na 4 srnce podľa dole popísaných podmienok, výhodou je že klient vie vopred cenu poľovníckeho zájazdu, ktorá zahŕňa všetky podstatné služby a odlov zveri. Keďže sa jedná o paušálnu ponuku, ktorá obsahuje presne stanovený počet poľovných dní , je potrebné túto dobu aj vyčerpať v plnej miere na dosiahnutie úlovku podľa tejto ponuky (2+2  ks ). Z väčších srncov je veľmí často niektorý aj medailový. Ak sa klient rozhodne z akýchkoľvek dôvodov odísť s poľovačky skôr,  nevzniká mu nárok na zníženie sumy za nevyčerpanú stravu alebo nocľah, a tiež mu zaniká nárok na vrátenie sumy 200, alebo 600 Euro za neuloveného srnca. ( AK samozrejme ešte neodlovil srnce a odišiel skôr z lovu )

Objednať zájazd:  http://www.abcentrum.sk/tripreservation/

Cena poľovačky :   2400,- Euro

alebo 2250 Euro (+ platba za ubytovani  hoteli)

V cene je zahrnuté :   

 •  odstrel štyroch srncov z ktorých :
  • dva sú s trofejou od 150 do 320 gramov a
  • dva sú s trofejou od 321 do 399 gramov ( váha s malou lebkou )
 • ubytovanie na 3 noci s polpenziou (večera pri príchode, dva dni polpenzia  a raňajky pred odchodom)                                                                                         
 • lovecký sprievodca a doprava  v revíri
 • 6 x vychádzka na lov – 1. krát  večer po príchode , dva dni – ráno a večer , a štvrtý deň ranný lov. Po love raňajky , vyúčtovanie a úhrada poľovačky, odjazd domov

V cene nie je zahrnuté:

 • maďarský lovecký lístok a poistenie platný 30 dní - cca 140 Euro /podľa kurzu Ft/ 
 • organizačný  poplatok 100 Euro ( platí sa ako súčasť zálohy)
 • oficiálne hodnotenie trofejí: 25 Euro/ks , príp. veterinárne osvedčenie
 • doprava trofeji na Slovensko
 • Pozn.:  v prípade rozdelenia paušálu medzi dvoch poľovníkov má jeden poľovník ubytovanie a stravu v cene paušálu, druhý poľovník si ubytovanie a stravu dopláca podľa cenníka.  Obidvaja poľujú s jedným sprievodcom, ak chce mať každý poľovník svojho sprievodcu, dopláca sa za sprievod:  25,-€/ vychádzka

Voliteľné služby:

 • iný prípadný  odstrel v revíri ( diviak a pod.) - platí sa podľa  cenníka platného v revíri
 • nápoje , telefonáty, faxy , sprepitné personálu atď.
 • pobyt a strava druhej osoby ubytovanej s lovcom v dvoj posteľovej izbe + 270 Euro / osoba
 • dohľadávka zo psom 100 Euro /ak je potrebná/
 • doprava trofejí - pri hromadnom dovoze 15€/kus
 • sprievod našim pracovníkom – tlmočníkom  zo Slovenska - 500 Euro (na požiadanie) - delí sa     medzi všetkých lovcov skupiny                 
 • Samozrejme v prípade záujmu je možnosť doobjednať si obed – do plnej penzie. Platí sa potom navyše oproti paušálu.

Lovecké pravidlá:  

 • poranený srnec sa považuje za uloveného (žiadna zľava)
 • ak nebudete mať šancu uloviť srnca (vystreliť na neho),vráti sa Vám 200 Euro za menšieho srnca     (150-320gr.), alebo 600 € za väčšieho srnca (321 – 399  gr.) podmienkou  je loviť všetky lovecké dni .
 • Ak ulovíte aj tretieho  menšieho srnca pod 320 gr.  – odráta sa Vám 600 za veľkého a zaplatíte 200 za menšieho, a naopak: Ak strelíte veľkého aj tretieho srnca – odráta sa Vám za malého 200 a doplatíte za veľkého 600 € 
 • Ak máte odlovené všetky 4 srnce môžete lov ukončiť skôr.
 • môžete uloviť aj väčšieho srnca ako 390 gr. - platí sa potom podľa cenníka
 • môžete uloviť aj viac srncov ako 4 , ďalšie srnce sa platia podľa  cenníka
 • ak ulovíte menšieho srnca ako 150 gr. , vráti  sa Vám 60,- Euro
 • v Maďarsku je povolené loviť srnce z auta, treba byť pripravený aj na takýto  spôsob lovu

Objednať zájazd

Ceny sú orientačné a môžu sa v priebehu roka meniť.

Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
Poľovačky v Maďarsku / Poľovačka na srnce väčší paušál
OBJEDNAŤ ZÁJAZD

Poľovačky v zahraničí - plán ciest

Poľovačky v Anglicku

Poľovačky v Maďarsku

Poľovačky v Španielsku

Poľovačka v Chorvátsku a Macedónsku

Česko - Poľovačka na Jelene Sika

Poľovačka na Slovensku

Polovačka v Rusku